วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

แหล่งท่องเที่ยวตราด Tourist attraction Trat.
จังหวัดตราด
             จังหวัดตราด จังหวัดเล็กๆที่มีอาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอขลุง จังหวัด จันทบุรีและประเทศกัมพูชา ทิศใต้ ติดต่อกับ อ่าวไทย และ น่านน้ำทะเลประเทศกัมพูชา  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ประเทศกัมพูชา มีทิวเขาบรรทัดเป็นแนวกั้นเขตแดน และทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี   มีปรากฏในประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แห่งกรุงศรีอยุธยาในฐานะเมืองท่าทำการติดต่อค้าขายกับชาวต่างประเทศ ทางทะเล เมื่อครั้งสงครามกู้เอกราชสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงเลือกตราด เป็นเมืองหน้าด่านกันชน ทำหน้าที่ส่งเสบียงอาหารก่อนเคลื่อนกองทัพเรือออกจากจันทบุรี  จนถึงช่วงต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ ตราดก็ยังเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญในการทำสงครามกับญวน มาถึงยุคล่าอาณานิคมตราดก็เป็นพื้นที่ ที่มีบทบาทในความขัดแย้งระหว่างไทยกับฝรั่งเศษ และที่สุดของประวัติศาสตร์ ท้องทะเลจังหวัดตราดแห่งนี้คือสถานที่ที่ทหารเรือไทย ได้แสดงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ ในยุทธนาวีที่เกาะช้างทำการรบอย่างห้าวหาญ กับกองเรือรบฝรั่งเศษที่แข็งแกร่งกว่าหลายเท่า อย่างไม่เสียดายชีวิตจารึกเป็นเกียรติประวัติให้ชนรุ่นหลังได้จดจำ ไม่รู้ลืม

         ปัจจุบันจังหวัดตราด มีชื่อเสียงอย่างมากทั้งในด้านการค้าชายแดน และด้านการท่องเที่ยว เกาะช้าง เกาะกูด เป็นจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ การเดินทางที่สะดวก ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก ประกอบกับมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย สิ่งอำนวยความสะดวกมีพร้อมทุกอย่าง และในอนาคตไม่ไกลจังหวัดตราดจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ที่จะเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่จะมาเที่ยวในภูมิภาคนี้

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดตราด

อำเภอเมือง                                             

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
วัดไผ่ล้อม
โบราณสถานจวนเรสิดังกัมปอร์ต
แหลมศอก
วัดคีรีวิหาร
หาดลานทราย
อำเภอคลองใหญ่
หาดทรายงาม
หาดทรายเงิน
หาดมุกแก้ว
ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน
หาดไม้รูด
หาดบานชื่น
ตลาดชายแดนบ้านหาดเล็ก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น